Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

Skokan zelený

Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

Je hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého. Rozšířen je od Francie až po Volhu. V Česku je chráněný zákonem jako silně ohrožený druh. Je to kříženec, který je svými znaky téměř uprostřed mezi oběma rodičovskými druhy. Je to malá až středně velká žába.

Výskyt

Obývá nížiny, pahorkatiny, nalezneme jej v malých tůních a vesnických rybníčcích stejně jako ve velkých rybničních soustavách.

Potrava

V jeho potravě převládají brouci a jiní členovci.

Rozmnožování

Tento druh klade svá vajíčka podle morfotypu. Tedy je li vzhledově blíže skokanu krátkonohému, pak klade své snůšky podobně jako on, obvykle do hloubky cca 20 až 60 cm, jen ojediněle hlouběji. I zárodky jsou zbarveny podobně, ale více do šedohnědé barvy, a dle toho probíhá páření a obdobně si vybírá i místo a hloubku ke kladení. Pokud je však blíže skokanu skřehotavému, má vajíčka tmavěji hnědá až hnědošedá, páří se a snůšky ukládá podobně jako skokan skřehotavý. Vývoj trvá zpravidla 2,5 - 3 měsíce. Před metamorfozou dosahují pulci délky cca 3,2 - 5,2 cm. Metamorfovaná žabka měří od 0,7 do 1,6 cm.Fotogalerie:

Skokan zelený
Skokan zelený
Skokan zelený
Skokan zelený


Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR