Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

Skokan skřehotavý

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)

Skokan skřehotavý je štíhlý obojživelník s poměrně malou hlavou a zakulaceným čenichem. Zadní končetiny má výrazně delší než přední, což mu umožňuje skákat na poměrně velké vzdálenosti.

Samci jsou velcí obvykle 12 cm, samice mohou dosáhnout i délky větší jak 16 cm. Zbarvení je velice variabilní, pohybuje se od tmavě zelené po hnědou nebo šedou, někteří jedinci mají na hřbetě a končetinách také jemné zelené proužkování. Jedinci ze středoevropské populace jsou obecně světle až tmavě zelení se světlejší hlavou a černým proužkováním na končetinách. V ČR nám hrozí záměna se skokanem zeleným a krátkonohým.

Výskyt

Skokan skřehotavý se vyskytuje v západní střední, severní a východní Evropě a ve východní, severní, střední a západní Asii. Jako nepůvodní druh žije v Belgii, Číně, Kazachstánu, Rusku, Saudské Arábii, Španělsku, Švýcarsku a ve Spojeném království.

V České republice se jedná o kriticky ohrožený druh.

Žije v blízkosti pomalu tekoucích i stojatých vodách, převážně v nižších polohách. Preferuje vody o teplotě přibližně 15 °C. Na vodním prostředí je úzce závislý. Někdy nakrátko opouští vodu a pak sedí na břehu, ale vždy v takové vzdálenosti, aby pokud možno jediným skokem dosáhl vodní hladiny.

Potrava

Živí se vodním hmyzem, pavoukovci, členovci a měkkýši, větší jedinci mohou pozřít také menší myš, mloka nebo rybu.

Rozmnožování

Samice klade do porostu vodních rostlin až 6 000 vajíček, z kterých se zhruba po 10 dnech líhnou larvy označované jako pulci. Pulci skokana skřehotavého jsou dlouzí 8 - 11 cm, z počátku dýchají žábrami a mají pouze ocásek, který jim během vývoje odpadá. Pohlavně dospívají ve 3. roce života a ve volné přírodě se průměrně dožívají 5 - 10 let.

 Fotogalerie:

Skokan skřehotavý
Skokan skřehotavý
Skokan skřehotavý
Skokan skřehotavý


Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR