Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

Kuňka obecná

Kuňka obecná (Bombina bombina)

Někdy také nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá (Bombina bombina) je ohroženým druhem žab ČR.

Výskyt

Můžeme se s ní setkat od východní poloviny Německa až po jižní část Uralu. Na severu je rozšířena až do jižního Švédska, na jihu do severozápadního Řecka. Lze ji potkat i v asijské části Turecka. V České republice je prokázána ve 48,7 % kvadrátech síťové mapy. V oblasti Českomoravské vrchoviny, Čech a severovýchodní Moravy v povodí Odry je výskyt poměrně souvislý. Pro svůj život upřednostňuje nížiny (158-550 m n. m.). Nejvyšší lokalita výskytu byla pozorována v nadmořské výšce 732 m. Tento druh je silně závislý na vodním prostředí. Proto se s ním můžeme setkat, mimo období zimního spánku, jen ve vodě, na březích nebo na okolních podmáčených loukách a v nížinných mokřadech. Obývá jak velké rybníky a jejich soustavy, tak i malé návesní rybníky, mokřady s tůňkami včetně lučních a lesních tůní, a to mírně zastíněných i nezastíněných. Dává přednost teplým stojatým vodám s hloubkou cca 7-40 cm.

Potrava

Živí se hmyzem spadlým na hladinu - larvami vážek, pakomáry, komáry atd. Svou potravu uchvacuje přímo čelistmi, neloví ji jazykem jako např. skokani a ropuchy.

Rozmnožování

Rozmnožování probíhá v mělké vodě s hustou vegetací. Místa pro kladení vajíček jsou oddělena od ostatní vodní plochy. Samečci od pozdního jara až do léta obývají vodu, ve které se rozmnožují. Tělo mají vypjaté a hrdélka roztažená v balónky. Chór jimi vyluzovaný zní melancholicky. Samička se může rozmnožovat i vícekrát během léta. Klade až stovky vajíček ve shlucích. Vajíčka jsou kladena především v květnu a červnu. Shluky se nachází na vodních rostlinách a kamenech. Pulci se líhnou asi po týdnu. Vývoj pulců trvá přibližně dva a půl měsíce. V podobě 2 cm velkých žabek poté opouští vodu a přezimují na souši (např. v dutinách, pod listím...). Zbarvení bříška je již zcela vyvinuté. Probouzí se v dubnu. Ve třetím roce života jsou pohlavní dospělé. Dožívají se průměrně patnácti let. Používá stejnou strategii přežití jako kuňka žlutobřichá tzv. hybridizací s onou kuňkou žlutobřichou.Fotogalerie:

Kuňka obecná
Kuňka obecná
Kuňka obecná
Kuňka obecná


Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR